Nøkkelinformasjon

 • 336 plasser
 • 5 etasjer
 • åpent 24 timer i døgnet
 • mulig å leie plass
 • 4 plasser reservert for forflytningshemmede
 • 6 ladestasjoner for elbil
 • kameraovervåkning, vektere

Enkel adkomst via Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Parkeringshuset er lyst og trivelig med gode manøvreringsarealer, brede kjørebaner og plasser. Automater og betalingsløsning på alle parkeringsplan. Sikkerheten blir ivaretatt av kameraovervåkning og vektere.

Priser

Vi har ulike parkeringsalternativ tilpasset ulike parkeringsbehov. Alle priser er inkl. mva.

  Tidspunkt Pris
Timepris 06.00–18.00 kr 26
Timepris 18.00–06.00 kr 17
Dagsparkering inntil 24 timer inntil 24 timer makspris kr 110
Weekend fredag 12.00 – mandag 06.00  kr 200
Uke inntil 8 døgn  kr 460
Leie av parkeringsplass pr. måned

kr 1500

 

Døgnparkering kr 110

 • Inntil 24 timer
 • De nedre planene (til og med plan 4) er til deg som har behov for å parkere noen timer i forbindelse med ærend til butikker og næringsliv på Strømsø, eller for besøkende til Drammensbadet eller idrettsanleggene på Marienlyst

Parkering i 2–4 døgn fra kr 220

 • Parkering på plan 5–9
 • For 2 døgn (inntil 48 timer) betaler du kr 220
 • For 3 døgn (inntil 72 timer) betaler du kr 330
 • For 4 døgn (inntil 96 timer) betaler du kr 440

Parker gjennom helgen for kr 200.

 • Parkering på plan 5–9
 • Parker helgen gjennom for kr 200
 • Gjelder for parkering mellom fredag kl 12.00 og mandag kl 06.00

Ukespris kr 460

 • Parkering på plan 5–9
 • Skal du være borte i en uke vil det være lønnsomt for deg å kjøpe ukesparkering til kr 460
 • Ettersom mange ferieturer varer i 7 dager har vi tilrettelagt slik at du faktisk kan stå parkert opp til 8 døgn, dersom du betaler for en uke!

Leie av p-plass kr 1.500 pr mnd

 • Vi leier ut plasser i underetasjene og fra og med plan 7 og oppover
 • Dette er ikke faste oppstillingsplasser, men reserverte plan
 • Du må søke om plass og inngå avtale om leie av p-plass
 • For langtidsplasser har vi egne p-kort som skal plasseres godt synlig bak frontruten

Leie av parkeringsplass

Godset-parkering

 • Gjelder på Godsets kampdager
 • Kjøp parkeringsbillett på den blå automaten med Strømsgodsets logo (som står ved innkjøringen til p-huset) og stå parkert for kr 20,- fra en time før kampstart og ut kampdagen

For biler som står parkert uten gyldig billett eller gyldig p-kort eller i strid med parkeringsvilkårene for p-huset, vil det bli ilagt kontrollsanksjon.

2 timer gratis parkering på lørdager

 • Gjelder mellom klokken 09.00 og 16.00 på lørdager
 • Ved å trykke på billettknappen på automaten får du ut en billett som gir deg to timer gratis parkering
 • Dersom du skal stå parkert ut over 2 timer må du betale for mertiden. Ved å betale på automaten begynner taksten å løpe etter gratistimene. Betaling gjøres før du trykker på billettknapp
 • Ordningen krever at billett legges i frontruten og Easypark kan derfor ikke benyttes for mertidsbetaling for de som ønsker å stå parkert ut over de to gratistimene

Forflytningshemmede, elbil og motorsykkel

Plasser for forflytningshemmede på plan 2 og 4

Det er tilrettelagt med fire plasser uten avgift for forflytningshemmede i p-huset. Det ligger 2 plasser på plan 2, og 2 plasser på plan 4. Disse plassene kan benyttes av parkerende med gyldig kommunalt utstedt p-tillatelse for forflytingshemmede.

Seks ladestasjoner for elbil på plan U3

Elbiler må betale parkeringsavgift på alle parkeringsplasser i p-huset, også på ladeplassene. Det er seks ladestasjoner for elbiler på plan U3. Plassene er utstyrt med ladebokser med Schuko kontakt.

Motorsykkel

På planene 5–10 er det enkelte merkede plasser for MC uten avgift. På øvrige plasser må også MC betale avgift.

tips

Betaling med EasyPark
Visste du at du kan betale med EasyPark i P-husene våre?

Besøksadresse
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Telefon 32 04 68 00
Send e-post

Postadresse:
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Om D-park
Kontakt