Nøkkelinformasjon

 • Adresse: Blichs gate 6
 • 336 plasser
 • 5 etasjer
 • åpent 24 timer i døgnet
 • Avgiftsparkering 00 til 16 hverdager, 00 til 12 på lørdager
 • mulig å leie plass
 • 4 plasser reservert for forflytningshemmede
 • 6 ladestasjoner for elbil
 • kameraovervåkning, vektere

Enkel adkomst via Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Parkeringshuset er lyst og trivelig med gode manøvreringsarealer, brede kjørebaner og plasser. Automater og betalingsløsning på alle parkeringsplan. Sikkerheten blir ivaretatt av kameraovervåkning og vektere.

Priser

Vi har ulike parkeringsalternativ tilpasset ulike parkeringsbehov. Alle priser er inkl. mva.

  Tidspunkt Pris
Timepris 00.00–16.00 kr 25
Dagsparkering inntil 24 timer inntil 24 timer makspris kr 150
Uke inntil 8 døgn  kr 460
Leie av parkeringsplass pr. måned kr 1 600

 

Døgnparkering kr 150

 • Inntil 24 timer
 • De nedre planene (til og med plan 4) er til deg som har behov for å parkere noen timer i forbindelse med ærend til butikker og næringsliv på Strømsø, eller for besøkende til Drammensbadet eller idrettsanleggene på Marienlyst

Parkering i 2–4 døgn fra kr 300

 • Parkering på plan 5–9
 • For 2 døgn (inntil 48 timer) betaler du kr 300
 • For 3 døgn (inntil 72 timer) betaler du kr 450

Ukespris kr 460

 • Parkering på plan 5–9
 • Skal du være borte i en uke vil det være lønnsomt for deg å kjøpe ukesparkering til kr 460
 • Ettersom mange ferieturer varer i 7 dager har vi tilrettelagt slik at du faktisk kan stå parkert opp til 8 døgn, dersom du betaler for en uke!

Leie av p-plass kr 1.600 pr mnd

 • Vi leier ut plasser i underetasjene og fra og med plan 7 og oppover
 • Dette er ikke faste oppstillingsplasser, men reserverte plan
 • Du må søke om plass og inngå avtale om leie av p-plass
 • For langtidsplasser har vi egne p-kort som skal plasseres godt synlig bak frontruten

Leie av parkeringsplass

Gratis parkering på kvelder og helger.

Gratis parkering på hverdager etter kl. 16, og på lørdager etter kl. 12 samt på søndager

 

Forflytningshemmede, elbil og motorsykkel

Plasser for forflytningshemmede på plan 2 og 4

Det er tilrettelagt med fire plasser uten avgift for forflytningshemmede i p-huset. Det ligger 2 plasser på plan 2, og 2 plasser på plan 4. Disse plassene kan benyttes av parkerende med gyldig kommunalt utstedt p-tillatelse for forflytingshemmede.

Seks ladestasjoner for elbil på plan U3

Elbiler må betale parkeringsavgift på alle parkeringsplasser i p-huset, også på ladeplassene. Det er seks ladestasjoner for elbiler på plan U3. Plassene er utstyrt med ladebokser med Schuko kontakt.

Motorsykkel

På planene 5–10 er det enkelte merkede plasser for MC uten avgift. På øvrige plasser må også MC betale avgift.

tips

Betaling med EasyPark
Visste du at du kan betale med EasyPark i P-husene våre?

Besøksadresse
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Telefon 32 04 68 00
Send e-post

Postadresse:
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Om D-park
Kontakt