Det er mulig å leie parkeringsplass i alle våre p-hus. Disse er lokalisert på reserverte plan, men det er ikke faste oppstillingsplasser.

Ved leie av parkeringsplass får du eget p-kort som skal ligge godt synlig bak frontruten.

Pris for leie av plass

Fra 1. januar 2019 er prisen kr 1600 inkl. mva. i måneden i Blichs gate og Thams gate p-hus, og kr 1700 inkl i måneden for Grev Wedel p-hus.

 

 

tips

Betaling med EasyPark
Visste du at du kan betale med EasyPark i P-husene våre?

Besøksadresse
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Telefon 32 04 68 00
Send e-post

Postadresse:
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Om D-park
Kontakt