P-huset har enkel adkomst via Engene. Parkeringshuset er lyst og trivelig med gode manøvreringsarealer.

Nøkkelinformasjon

 • Adresse: Nedre Storgate 23
 • 273 plasser
 • 5 etasjer
 • åpent kl. 06.00–24.00
 • Avgiftsparkering 06 til 16 hverdager, 06 til 12 lørdager
 • mulig å leie plass
 • 4 plasser reservert for forflytningshemmede
 • 21 ladestasjoner for elbil
 • Maksimumshøyde 2,0m
 • betalingsautomater og betalingsløsning for etterskuddsbetaling
 • kameraovervåkning, vektere

Priser

Vi har ulike parkeringsalternativ tilpasset ulike parkeringsbehov. Alle priser er inkl. mva.

 Tidspunkt Pris
Timepris 06.00-16.00 kr 32
Dag inntil 24 timer inntil 24 timer makspris 185
Leie av parkeringsplass pr. måned kr 2 000

Leie av p-plass kr 2 000 pr mnd

 • Vi leier ut plasser fra og med plan 2 og oppover
 • Dette er ikke faste oppstillingsplasser, men reserverte plan
 • Du må søke om plass og inngå avtale om leie av p-plass
 • For langtidsplasser har vi egne p-kort som skal plasseres godt synlig bak frontruten
 • Vi leier også ut p-plasser oppe på taket for kr 1 350 pr mnd

Leie av parkeringsplass

Gratis parkering på kvelder og helger.

Gratis parkering på hverdager etter kl. 16, og på lørdager etter kl. 12 samt på søndager.

Forflytningshemmede, elbil og motorsykkel

HC-plasser for forflytningshemmede på plan 2

Det er to plasser uten avgift for forflytningshemmede på plan 2, med maksimaltid tre timer. Disse plassene kan benyttes av parkerende med gyldig kommunalt utstedt p-tillatelse for forflytingshemmede.

Fire ladestasjoner for elbil i kjelleren, samt 17 på plan 2 reservert for leietakere med p-kort

Elbiler må betale parkeringsavgift på alle parkeringsplasser i p-huset, også på ladeplassene. I kjelleren finner du fire ladebokser fra Defa med type to kontakt. De har variabel laststyring med kapasitet fra 7 til 20 KW. På plan to er det sytten ladestasjoner for elbiler. Reservert for får våre leietakere med p-kort. Plassene er utstyrt med ladebokser fra Defa med type to kontakt. De har variabel laststyring med kapasitet fra 1,8 til 7 KW

Betaling for lading 

Betaling for medgått strøm gjelder hele døgnet, og betales via appen «Easypark». Pris pr. kwh er oppgitt i appen. I tillegg kommer parkeringsavgiften for de plassen som er regulert parkering mot avgift. Bruksanvisning for betaling, samt takstsoner finner du på laderen

tips

Betaling med mobiltelefonen

Dersom man ønsker å slippe å bruke mynt eller bankkort, kan man velge mellom to ulike appleverandører. Disse er Parklink og Easypark.

 

Besøksadresse
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Telefon 32 04 68 00
Send e-post

Postadresse:
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Om D-park
Kontakt