Årsak til kontrollsanksjonen fremgår av den gule blanketten. Les nøye før du klager.

Her er noen gode råd til deg som vil sende inn klage på ileggelsen:

 • Husk klagefristen på tre uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig. Bruk dette skjemaet
 • Husk navn, adresse og saksnummer
 • Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon på din begrunnelse

Klager/klagegrunner som kan føre fram

 • Dersom vilkårene for å ilegge kontrollsankjon eller foreta inntauing ikke er til stede
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet meldt til politiet (skriftlig dokumentasjon skal vedlegges)
 • Det var teknisk feil på automat og du har meldt i fra om dette. Ikke dersom det var flere automater på plassen
 • Nødrettslignende forhold, for eksempel motorhavari, akutt sykdom med mer (skriftlig dokumentasjon skal vedlegges)

Klager/forklaringer som ikke fører fram

Parkeringsklagenemnda og forbrukerrådet har laget en liste på klager som ikke fører frem:

 • Bilfører måtte veksle penger
 • Bilen sto skjevt parkert/ utenfor oppmerket felt
 • Ikke synlig billett
 • Bilfører trodde at bilen sto lovlig parkert
 • Feil siffer eller tall i registreringsnummeret ved bruk at EasyPark betaling

På nettsidene til Parkeringsklagenemnda og Forbrukerrådet gis det eksempler på sakstyper det ikke nytter å klage over.

tips

Betaling med mobiltelefonen

Dersom man ønsker å slippe å bruke mynt eller bankkort, kan man velge mellom to ulike appleverandører. Disse er Parklink og Easypark.

 

Besøksadresse
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Telefon 32 04 68 00
Send e-post

Postadresse:
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Om D-park
Kontakt